Street Food Moments #17 Utopia Budapest

Tofu Burger - 2 x roasted tofu, salad, jalapeno, gouda cheese, tomato, onion with some potatos. 20/18.

0 Comentarios

Follow Me On Instagram